Makt i Media Logotyp, länk tillbaka till sidan ett.
Media

Om oss

Det började som en idé på vägen hem från skolan – och slutade som ett miljonprojekt hos Arvsfonden. Låt oss presentera Makt i Media – ett utrymme bortom begränsningar.

Makt i Media är en nyhetssajt som drivs av personer med funktionsnedsättningar och syftar till allas möjligheter att vara producenter och delaktiga i digitala medier. Projektet arbetar med filmproduktion, podcast, reportage, fotografi, webb-radio och textproduktion. Makt i Media är ett projekt som drivs med medel från Allmänna Arvsfonden med Reaktor Sydost som huvudman. Redaktionen finns i Karlskrona, men du kan även skicka in nyheter till nyhetssajten vart du än bor i Sverige.

Varför behövs projektet?

Enligt ”Med i medier”, ett projekt som fått medel från Arvsfonden, är forskare eniga om att personer med funktionsnedsättningar sällan förekommer i medier. Fokus läggs istället på vad individerna inte kan istället för vad de verkligen kan göra. Denna bild vill vi förändra genom projektet Makt i Media som är ett utrymme bortom begränsningarna. Här arbetar reportrarna med media utifrån sina intressen, förutsättningar och behov och få resultaten publicerade på nyhetssajten och möjlighet att göra avtryck i medievärlden så som tidningar, radio och tv. Projektet är viktigt för att uppnå delaktighet, självständighet och demokrati via digitala och sociala medier.

Enligt Digidel, som är en kampanj för att öka den digitala delaktigheten på internet, står 1,5 miljoner svenskar idag utanför internet och all den kunskap som sprids där, var av en stor andel av dem är personer med funktionsnedsättningar. Användbarhet och tillgänglighet för alla är viktiga faktorer för digital delaktighet och för ett demokratiskt samhälle.

Projektledare

Vi som arbetar med projektet heter Caroline Heimfors och Jenny Lenemark. Vi är utbildade lärare och lärde känna varandra under studietiden. Vi har även hjälp av Richard Svensson som är vår medietekniker.

Vad är Arvsfonden?

Arvsfonden har funnits sedan 1928 och finansierar nyskapande och utvecklande projekt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Arvsfonden fungerar som en arvinge för personer som avlider i Sverige och som inte efterlämnar sig någon närmare släkting än kusin och inte heller har skrivit ett testamente. Det innebär att dödsbona avvecklas och pengar tillfaller Arvsfonden.

Arvsfonden fördelar stöd till organisationer som driver ideell verksamhet. Det finns två sorters stöd - projektstöd och lokalstöd. De projekt som får stöd ska vara nyskapande och utvecklande och ligga utanför organisationens ordinarie verksamhet. Ett projekt får stöd ur Arvsfonden under högst tre år.

Det är myndigheten Arvsfondsdelegationen som beslutar om vilka projekt som ska få stöd, följer upp projekt som fått stöd, ser till att erfarenheterna från verksamheterna sprids samt informerar om Arvsfondens ändamål och hur fondmedlen används.

Vad är Reaktor Sydost?

Reaktor Sydost är ett av Sveriges nitton regionala resurscentrum för film. De har sitt huvudkontor i Växjö.

Barn och unga upp till 26 år är deras huvudsakliga målgrupp, dock jobbar deras regionala filmkonsulenter ofta med alla de vuxna som i sin tur har unga som målgrupp, som exempelvis lärare och rektorer, biografutvecklare, medieutvecklare, förtroendevalda och tjänstemän. Regionens unga filmare jobbar de däremot direkt med, de stöttar dem genom manusutveckling, finansiellt stöd och/eller teknikstöd.

Foto: Micke Månsson