Makt i Media Logotyp, länk tillbaka till sidan ett.
Media

TillgÀnglighetstips

Förstoring

Om du håller inne "Ctrl" knappen samtidigt som du scrollar med hjulet på musen så kommer hela sidan att förstoras, eller förmiskas om du snurrrar på andra hållet.

Textuppläsning

Om du klickat på "TEXTUPPLÄSNING" högst upp på sidan så kan du få texterna på sidan upplästa.
Det tackar vi Insipio för som har varit så vänliga att hjälpa oss med det.

Du kan välja mellan att få all text eller egen vald text uppläst.

Få texten uppläst genom att trycka på den gröna pilen i verktygspanelen.

play1Läser den text som muspekaren är placerad över eller den text som är markerad.

 Läser sidans text eller den text som är markerad.

 Läser upp sidans alla länkar.

 Avslutar pågående uppläsning.

 Svensk ordförklaring. Markera ett ord genom att dubbelklicka på det och tryck sedan på knappen.

 Klickar du på knappen med frågetecknet "hjälp" så får du en mer utförlig beskrivning utav de olika knapparna i panelen.

 
"Lättläst"

Om du hellre vill läsa lite kortare sammanfattade texter, så kan du välja "lättläst"-läget. Då kan du läsa texterna i ett mer förkortat, sammanfattande format. Vill du läsa hela texterna så får du klicka ur läsboxen igen. Vi har valt att inte gå in och redigera våra bloggares texter, så dom kan du bara läsa som de är skrivna!